Looking For : NWABISA SINGATHI

NWABISA SINGATHI

Ndingu Nkosinathi Tsawe, kudala ndikukhangela malunga ne birth yomntwana ngoba kunzima ufakwa kwi computer apho afunda khona.

Inumber yam ngu 081 092 5096

X