RAASCH KATHLEEN

RAASCH  KATHLEEN

In lewe van Cambridge-Wes, Oos-Londen, skielik heengegaan op 01.11. 2019 in die ouderdom van 62 jaar. Diep betreur deur haar Eggenoot Gerald, Kinders Gerald & Mariette, Dirk & Andri en kleinkinders Mia, Isabel & Anuschka.

X