CASH BARGAIN!!! 2018 Nissan Juke 1.2G Acenta

CASH BARGAIN!!!

2018 Nissan Juke 1.2G Acenta

R215,995.

Call Chris
083 310 5427.

X