Verassingsdiens: BEZUIDENHOUT, F.H.J. (Frances/Oumie)

BEZUIDENHOUT:

- Die Verassingsdiens van F.H.J. (Frances/Oumie) vind plaas in die Cambridge Baptiste Kerk, Hebbesstraat, Cambridge, Oos-Londen om 11 vm. op Donderdag 02.01.2020.

Die verassing is privaat.

Reëlings deur Stones Begraf-nisdienste.
Foon 043-726 9828.

X