NGE HURE ezilishumi elinesine

NGE HURE ezilishumi elinesine ungazifumanela imali efikelela kwi 200000 nje ngemoto, trucks, trailers, caravans nezin-ye tsalela umxeba

N.Vutela
071 046 0828
jaco 082 4150 389.

X