Death: COETSEE, F.S.T. (FRED)

COETSEE:- F.S.T. (FRED)

In lewe van Eldorado Aftreeoord, Oos-Londen sag heengegaan op 16.05.2019 in die ouderdom van 92 jaar.

Diep betreur deur sy kinders André & Alna, Pierre, Rene & Tony, Kleinkinders & Families.

X